Input:

435/2004 Sb., Zákon o zaměstnanosti, ve znění účinném k 1.1.2018

č. 435/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. května 2004
o zaměstnanosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
168/2005 Sb.
(k 1.6.2005)
v. § 25 odst. 1 mění písm. q)
202/2005 Sb.
(k 27.5.2005)
v § 13 mění odst. 3 písm. c) a ruší odst. 4
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
mění, 17 novelizačních bodů
350/2005 Sb.
(k 13.10.2005)
v § 97 písm. g) ruší slova
382/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění 34 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 138 nahrazuje slovo
428/2005 Sb.
(k 24.11.2005)
v § 87 a § 102 odst. 1 mění písm. j) a k), v § 98 písm. j) ruší slovo a v § 98 doplňuje písm. l), včetně nového znění poznámky pod čarou
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 82 odst. 4 a v § 141 odst. 4 nahrazuje slova
495/2005 Sb.
(k 23.12.2005)
v § 81 odst. 2 písm. b ruší a vkládá slova
109/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 10 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 8 odst. 1 písm. n) vkládá bod 5
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 8 odst. 1 písm. b) a j), § 50 odst. 6, § 51 odst. 1 a 2, § 114 odst. 2, § 122 odst. 5; vkládá v 57 odst. 2, nová přech. ustanovení
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 5 písm. c) bodu 5 vkládá slova
161/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
mění § 87, § 98 a § 102
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v § 97 mění písm. g), f) a vkládá písm. h), mění § 99 písm. a)
214/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
v § 35 vkládá odst. 2
264/2006 Sb.
(k 7.6.2006)
mění § 41 odst. 3 písm. f), § 113 odst. 5, § 139 odst. 2 písm. a), b) a c), § 140 odst. 2 písm. b) a c), § 139 odst. 5 písm. a)
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění v § 5 písm. e), § 69 odst. 6, § 89, § 121 odst. 5, § 132 odst. 1, § 140 odst. odst. 4 písm. b; ruší § 13 a v § 140 odst. 1 písm. b), nové přechodné ustanovení
159/2007 Sb.
(k 2.7.2007)
v § 111 odst. 3 mění slova
181/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
v § 25 odst. 1 písm. o) vkládá slova
213/2007 Sb.
(k 22.8.2007)
mění § 5 písm. c), § 41 odst. 3 písm. e) a f), nové přechodné ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 25 odst. 1 písm. o), § 30 odst. 4, § 39 odst. 2, § 50 odst. 7, § 54 odst. 1 a § 78; nová přechodná ustanovení
362/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
vkládá slova v § 69 odst. 6 a v § 121 odst. 5
379/2007 Sb.
(k 21.12.2007)
vkládá v § 3 odst. 3, ruší v § 97 písm. a) a h), v § 98 mění písm. c) a vkládá písm. n)
57/2008 Sb.
(k 12.3.2008)
mění § 103
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 60 odst. 3, § 61 odst. 2 písm. a) a § 61 odst. 4 písm. a)
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 25 odst. 2 písm. d), § 29 písm. c) a § 33 odst. 1 písm. h)
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 25 odst. 2 písm. d) (původně písm. f), § 41 odst. 3 písm. b), § 56 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. c), § 67 odst. 2 písm. a) a b), § 69 odst. 5; nová přechodná ustanovení
382/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, celkem 220 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
479/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 78, § 98 písm. p), § 104 odst. 2, § 113 odst. 5, § 116 odst. 2; nová přechodná ustanovení
479/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 7 odst. 3, § 8 odst. 1, § 9, § 67, § 140 odst. 3, ruší § 9a a § 9b
ÚZ 68/2009 Sb.
 
 
158/2009 Sb.
(k 4.7.2009)
mění § 25 odst. 1 písm. n), v § 78 mění odst. 3 a vkládá odst. 12, nové přechodné ustanovení
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 6 odst. 1 písm. l), § 8 odst. 1 písm. l), § 14 odst. 3 písm. b), § 60, § 6, § 62 odst. 3; vkládá nový § 61a; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 5 písm. a) bod 1 a 2, § 62 odst. 2; vkládá nový § 147c
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 82 odst. 3 a 4; ruší v § 141 odst. 5 a 7
326/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
původně vkládal nový § 50a - změna neprovedena - před nabytím účinnosti bylo novelizační ustanovení zrušeno, viz zák. č. 362/2009 Sb.
362/2009 Sb.
(k 20.10.2009)
ruší § 50a, (který měl být vložen zák. č. 326/2009 Sb. k 1.11.2009)
149/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
vkládá větu v § 78 odst. 2; nové přechodné ustanovení
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, celkem 34 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, celkem 20 novelizačních bodů
427/2010 Sb.
(k 1.5.2011)
mění § 37a odst. 3 a 4, § 37b odst. 3 a 4, § 89
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění, celkem 82 novelizačních bodů
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 34 novelizačních bodů
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 39 odst. 2 a § § 54 odst. 1
367/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 91 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění v části první nadpis hlavy V, § 9, § 21, § 69 odst. 5, § 80 písm. a), § 122 odst. 3 písm. d), § 140 odst. 3, § 147
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 60, § 63, § 65; nová přechodná ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 25 odst. 1 písm. c) a o)
1/2012 Sb.
(k 5.1.2012)
mění, celkem 35 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 25 odst. 1 písm. p), § 53 odst. 1, § 75, § 76
nález ÚS
437/2012 Sb.
(k 10.12.2012)
ruší ustanovení § 30 odst. 2 písm. d)
505/2012 Sb.
(k 31.12.2012)
mění § 53 odst. 1
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 25, § 60 odst. 2 a 3, § 121 odst. 4 písm. a), § 122 odst. 1, § 147c
306/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 53 odst. 1; nová přechodná ustanovení
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 126, § 129, § 132, § 139, ruší § 84, § 128, § 130, § 131, § 133 a § 134; nové přechodné ustanovení
101/2014 Sb.
(k 24.6.2014)
mění, celkem 28 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
136/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 54 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
nález ÚS
219/2014 Sb.
(k 20.10.2014)
ruší slova v § 140 odst. 4 písm. f)
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 37a odst. 2 a 3
84/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
mění § 111; nové přechodné ustanovení
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění v § 25 odst. 1 písm. n)
203/2015 Sb.
(k 17.8.2015)
mění § 89 odst. 3
203/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění celkem k datu 21 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
314/2015 Sb.
(k 18.12.2015)
mění § 97 písm. e) a § 99 písm. a)
317/2015 Sb.
(k 7.12.2015)
mění § 6 odst. 1 a 2, § 8a odst. 1 písm. k) a § 147d odst. 1
88/2016 Sb.
(k 1.4.2016)
mění § 78 odst. 2 a 3; nová přechodná ustanovení
137/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
vkládá v § 25 odst. 1 písm. t)
190/2016 Sb.
(k 17.6.2016)
mění § 25 odst. 1 písm. n)
190/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 25 odst. 1 písm. n)
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
vkládá slova v § 25 odst. 1 písm.n)
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21. 2. 2017.
93/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 1, § 78, § 102, § 136, § 139 a § 140; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 75, § 139, § 140, § 141 a § 141b
205/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 138
206/2017 Sb.
(k 29.7.2017)
mění § 4, § 5, § 25, § 60, § 60a, § 62, § 63, § 66, § 95, § 113, § 139, § 140, § 147, § 147b; vkládá § 60b; nová přechodná ustanovení
206/2017 Sb.
(k 29.7.2017)
mění § 140 odst. 4
Účinnost zákona byla stanovena k 1.7.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 14.7.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb.nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
206/2017 Sb.
(k 1.10.2017)
mění § 5, § 21, § 27, § 30, § 81, § 83, § 84, § 127
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
mění celkem k datu 33 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
327/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění celkem k datu 28novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti.
HLAVA II
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 2
Státní politika zaměstnanosti
(1) Státní politika zaměstnanosti v České republice zahrnuje zejména
a) zabezpečování práva na zaměstnání,
b) sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, zpracovávání prognóz a koncepcí zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce, programů a projektů pro pracovní uplatnění fyzických osob,
c) koordinaci opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce v souladu s evropskou strategií zaměstnanosti a podmínkami pro čerpání pomoci z Evropského sociálního fondu,
d) tvorbu a koordinaci jednotlivých programů a opatření k zajištění priorit v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce,
e) uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti,
f) tvorbu a zapojení do mezinárodních programů souvisejících s rozvojem zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce,
g) hospodaření s prostředky na politiku zaměstnanosti,
h) poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na trhu práce,
i) poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
j) opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, s osobami bez ohledu na jejich rasový a etnický původ, s osobami se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravu k práci a ke specializovaným rekvalifikačním kurzům, a opatření pro zaměstnávání těchto osob,
k) opatření pro zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením a dalších skupin fyzických osob, které mají ztížené postavení na trhu práce,
l) usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území České republiky a z území České republiky do zahraničí.
(2) Státní politiku zaměstnanosti vytváří stát a podílejí se na ní další subjekty činné na trhu práce, zejména zaměstnavatelé a odborové organizace; při provádění státní politiky zaměstnanosti spolupracuje stát s dalšími subjekty činnými na trhu práce, zejména s územními samosprávnými celky, profesními organizacemi, sdruženími osob se zdravotním postižením a organizacemi zaměstnavatelů.
(3) Státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti v České republice vykonávají
a) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo”),
b) Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce”)75) .
§ 3
Účastníci právních vztahů
(1) Účastníky právních vztahů podle tohoto zákona jsou
a) Česká republika, za kterou jedná ministerstvo a Úřad práce,
b) fyzické osoby, které mají způsobilost být zaměstnancem;2) fyzickými osobami jsou státní občané České republiky a za stejných podmínek cizinci,3) kteří splňují podmínky pro zaměstnávání stanovené tímto zákonem,
c) zaměstnavatelé4) ; za zaměstnavatele se považuje rovněž odštěpný závod zahraniční právnické osoby nebo zahraniční fyzická osoba oprávněné podnikat na území České republiky podle zvláštních právních předpisů5) ; pro účely § 87 odst. 1 a 2, § 93, § 102 odst. 2 a § 126 se za zaměstnavatele považuje rovněž
1. odštěpný závod se sídlem na území České republiky, do něhož je
 

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: