Input:

455/1991 Sb., Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění účinném k 1.1.2021

č. 455/1991 Sb.
ZÁKON
ze dne 2. října 1991
o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
280/1997 Sb.
(k 27.11.1997)
mění, doplňuje
15/1998 Sb.
(k 1.4.1998)
doplňuje
83/1998 Sb.
(k 1.7.1998)
mění, doplňuje
157/1998 Sb.
(k 1.1.1999)
mění
167/1998 Sb.
(k 1.1.1999)
mění
159/1999 Sb.
(k 1.10.2000)
mění
356/1999 Sb.
(k 1.3.2000)
mění, též ruší § 27 odst. 2, § 29, § 35, § 36, § 37, § 41, § 59, § 63, § 64 odst. 1, § 71 odst. 3
358/1999 Sb.
(k 14.1.2000)
mění přílohu č. 3
360/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
mění § 3 odst. 3 písm. ab)
363/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
mění § 3 odst. 3 písm. a)
27/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
mění, ruší § 41, přílohu č. 2 skupinu 214, přílohu č. 3 ve skupině 314)
29/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění v příloze č. 2 skupinu 214, doplňuje nový obor
121/2000 Sb.
(k 1.12.2000)
mění § 3 odst. 1, písm. b) a c)
122/2000 Sb.
(k 12.5.2000)
mění § 3 odst. 3 písm. aa)
123/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění § 3 odst. 3 písm. j), v příloze č. 3 doplňuje skupinu 315
124/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění § 45 odst. 4, § 47 odst. 2 písm. c), § 47 odst. 3 písm. b), v příloze č. 1 zařazuje novou 105 skup. 305, přílohu č. 2 skup. 202 a 205)
149/2000 Sb.
(k 1.8.2000)
mění § 3 odst. 2 písm. a), § 31 odst. 12, přílohu č. 3, skup. 304 a 307
151/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění § 3 odst. 3 písm. i), přílohu č. 2 se skup. 205, přílohu č. 3 skupinu 305
158/2000 Sb.
(k 6.7.2000)
mění v § 3 odst. 3 doplňuje písm. ac)
247/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění v příloze č. 2 skupinu 214
249/2000 Sb.
(k 9.8.2000)
mění v příloze č. 2 skupinu 214
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 31 odst. 14, příloha č. 2 skup. 214, příloha č. 3 skup. 304 a 314
309/2000 Sb.
(k 1.4.2001)
mění 15 novelizačních bodů
362/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 3 odst. 3 písm. a)
409/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění přílohu č. 2
458/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění přílohu č. 2 - doplňuje skupinu 207 o nový obor
61/2001 Sb.
(k 19.2.2001)
mění nepřímo, novelizuje přechodná ustanovení - čl. II novely 356/1999 Sb.
100/2001 Sb.
(k 1.1. 2002)
mění přílohu č. 2, skupinu 214
120/2001 Sb.
(k 1.5.2001)
mění § 3 odst. 2 písm. c, příl. 2 skupinu 214, přílohu 3 skupinu 314
164/2001 Sb.
(k 18.6.2001)
mění v příl. 2 vkládá položku ve skup. 214, v příl. 3 mění text sloupce 2 ve skup. 315
256/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění, § 3 a přílohu č. 3
274/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění, přílohy č. 2 a 3
477/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění v § 3 odst. 3 doplňuje písm. ae)
478/2001 Sb.
(k 5.1.2002)
mění přílohu č. 2, skupinu 214
501/2001 Sb.
(k 31.12.2002)
mění přílohu č. 3, skupinu 314
86/2002 Sb.
(k 1.6.2002)
mění přílohu č. 2, skupinu 214
119/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění přílohu č. 3, skupiny 302 a 314
174/2002 Sb.
(k 24.5.2002)
mění § 19 písm. b), v § 24 doplňuje odst. 2,
§ 25, přílohu č. 2, skupinu 207; nová přechodná ustanovení
281/2002 Sb.
(k 28.6.2002)
mění § 3 odst. 3 doplňuje písm. af)
308/2002 Sb.
(k 12.7.2002)
doplňuje přílohu č. 3
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 58 odst. 7, přílohu č. 3, skupinu 314
nález ÚS
476/2002 Sb.
(k 1.3.2003)
nepřímo, ruší novelizaci provedenou zákonem č. 501/2001 Sb.
88/2003 Sb.
(k 1.4.2003)
mění přílohu č. 3, skupinu 314, zachovává znění platné k 31.3.2003
130/2003 Sb.
(k 1.9.2003)
v příl. č. 2 doplňuje skupinu 214, v příl. č. 3 ruší skupinu 315
162/2003 Sb.
(k 1.7.2003)
v § 3 odst. 3 doplňuje písmeno ag)
224/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
v § 3 odst. 2 doplňuje písm. i)
228/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění přílohu č. 3, doplňuje obor živnosti
274/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
mění slovo „přípravků” v příl. č. 1 skupině 107
354/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění přílohu č. 3 - skupinu 314
438/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění přílohu č. 2 - skupinu 214; nová přechodná ustanovení
38/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění § 3 odst. 3 písm. a)
doplňuje text v poznámce pod čarou č. 12
119/2004 Sb.
(k 19.3.2004)
mění § 11 v odst. 8, § 31, § 65 a § 66 odst. 4
167/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění, 126 novelizačních bodů včetně příloh,
nová přechodná ustanovení
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 3 odst. 3 písm. a), pozn. 13a) a 13b) , v příloze č. 3 skupině 314 ruší obor živnosti „Hodnocení kvality investičního instrumentu...”
326/2004 Sb.
(k 31.5.2004)
mění přílohu č. 2 - skupinu 214
mění přílohu č. 3 - skupinu 314
ÚZ 374/2004 Sb.
 
 
499/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 3 odst. 3 doplňuje písm. af), v příl. č. 3 ve skupině 314 doplňuje „vedení spisovny”
695/2004 Sb.
(k 31.12.2004)
v příl. č. ve skupině 214 doplňuje „ověřování množství skleníkových plynů”
58/2005 Sb.
(k 8.2.2005)
mění přílohu č. 2 - skupinu 214
95/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
ruší obor „Provozování poštovních služeb” ve skupině 214
127/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
mění § 3 odst. 3 písm. i), v příl. č. 2 Skupině 205 ruší text „Poskytování telekomunikačních služeb”,
215/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 31 odst. 17 mění a doplňuje slova
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 3 odst. 3 mění písm. n)
358/2005 Sb.
(k 19.9.2005)
v § 31 odst. 17 nahrazuje a ruší slova
428/2005 Sb.
(k 24.11.2005)
v § 5 odst. 5 vkládá větu
444/2005 Sb.
(k 11.11.2005)
vkládá § 60e, v § 65 odst. 2 vkládá větu, na konci odst. 8 doplňuje větu, v § 66 odst. 2, 3 a 5 vkládá a nahrazuje slova
62/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
v § 3 odst. 3 písm. a) vkládá slova
76/2006 Sb.
(k 15.3.2006)
v příloze č. 2 ve skup. 214 ruší slova
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 3 odst. 3 vkládá písm. ag)
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá slova v § 11 odst. 1 - tuto změnu nelze provést, neboť chybou zákonodárce se mění již neplatné znění
vkládá slova v § 13 odst. 1 písm. b) a c)
131/2006 Sb.
(k 14.4.2006)
mění skup. 214 přílohy č. 2
161/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
mění § 5 odst. 5, § 45 odst. 2 písm. i) § 47 odst. 8, § 48 odst. 2 a 3, § 70
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v § 5 odst. 6 vkládá slova
179/2006 Sb.
(k 1.8.2007)
v § 3 odst. 3 vkládá duplicitní písm. ag)
(vloženo již zák. č. 109/2006 Sb.)
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 3 odst. 2 vkládá písm. j)
191/2006 Sb.
(k 11.6.2006)
ve skupině 214 přílohy č. 2 vkládá položku, nová přechodná ustanovení
212/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
ve skupině 214 přílohy č. 2 vkládá a ruší slova, nová přechodná ustanovení
214/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
mění 41 novelizačních bodů
225/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
ve skupině 203 přílohy č. 2 nahrazuje a vkládá slova
310/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
ve skupině 302 přílohy č. 3 vkládá nový obor
315/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
mění § 52 odst. 1 a skupinu 314 přílohy č. 3, nová přechodná ustanovení
160/2007 Sb.
(k 2.7.2007)
vkládá § 59
269/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v § 60 odst. 7 vkládá větu
270/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
mění § 6, § 11 odst. 2, § 46 odst. 6, § 47 odst. 5 a § 51 odst. 1
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 8, § 13, § 57 odst. 1 písm. a), § 60 odst. 2 písm. k), § 60 odst. 3, nové přechodné ustanovení
130/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 102 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 3 odst. 2 písm. a), § 3 odst. 3 písm. t), § 69a, § 70 odst. 1, nová přechodná ustanovení
230/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 3 odst. 2 písm. f) a § 3 odst. 3 písm. a)
254/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
§ 3 odst. 3 písm. a), § 11 odst. 8, § 31 a § 62
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá § 6a, § 31a; mění § 58, § 73a, přílohy č. 3 a 5; nová přechodná ustanovení
ve znění zákona č. 292/2009 Sb.
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 10, § 17, § 60; nová přechodná ustanovení
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění v § 3 odst. 3 písm. a)
145/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění přílohu č. 2
155/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
mění, celkem 68 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
160/2010 Sb.
(k 7.6.2010)
mění § 3 odst. 3 písm. a)
424/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
vkládá nový § 78
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 10 odst. 1 písm. a), § 10 odst. 4, § 47 odst. 7 a 8, § 48 odst. 2
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 45a odst. 4
152/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
v § 3 odst. 2 vkládá nové písm. k)
350/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, přílohu č. 2
351/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 6 odst. 3
355/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 14
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 3 odst. 2 písm. a) a odst. 3
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 8 odst. 5, § 46 odst. 2
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3 odst. 3 písm. a)
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 45a
53/2012 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 3 odst. 3 písm. ag), § 21 a slova v přílohách č. 2, 3 a 5
119/2012 Sb.
(k 1.6.2012)
mění § 8 odst. 6, § 11, § 52 odst. 1 a přílohu č. 3; nová přechodná ustanovení
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění, přílohu č. 3
169/2012 Sb.
(k 30.6.2012)
mění, celkem 65 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
199/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 3 odst. 3 a přílohy č. 2, 3 a 4; nová přechodná ustanovení
201/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
v příloze č. 2 ruší předmět podnikání „Měření znečišťujících a pachových látek ...”
202/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 3 odst. 2
221/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 3 odst. 3 písm. aj); ruší v příloze č. 4 bod 54; nové přechodné ustanovení
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 60a
234/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
mění přílohy č. 2 a 3; nová přechodná ustanovení
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění § 3 odst. 3 písm. a)
279/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění slova v příloze č. 3
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 48 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
308/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
mění § 60a odst. 2
309/2013 Sb.
(k 17.10.2013)
mění § 8, § 60a, § 60b a přílohu č. 3; nová přechodná ustanovení
127/2014 Sb.
(k 1.2.2015)
mění § 3 odst. 3 písm. v)
140/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 31 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění v § 45a odst. 1 až 4
206/2015 Sb.
(k 4.9.2015)
mění přílohy č. 2 a 3; nová přechodná ustanovení
267/2015 Sb.
(k 1.12.2015)
mění přílohu č. 2; nová přechodná ustanovení
88/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění přílohu č. 2
91/2016 Sb.
(k 15.4.2016)
mění § 3 odst. 3 písm. l)
126/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění § 7 odst. 4, § 21 odst. 1 písm. f), § 69a odst. 4 písm. b) a přílohy č. 2 a 5; nové přechodné ustanovení
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 3 odst. 3 písm. b)
229/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění přílohu č. 3; nová přechodná ustanovení
258/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
mění § 3 odst. 3 písm. a) a přílohu č. 2
304/2016 Sb.
(k 23.9.2016)
mění § 3 odst. 3 písm. a)
64/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 8 odst. 2
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
mění § 60a odst. 2; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 16 novelizačních bodů
193/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění přílohu č. 3
204/2017 Sb.
(k 3.1.2018)
mění § 3 odst. 3 písm. a)
261/2017 Sb.
(k 16.11.2017)
mění § 3 odst. 3 písm. v)
289/2017 Sb.
(k 30.9.2017)
mění, celkem 70 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
111/2018 Sb.
(k 1.7.2018)
mění přílohu č. 3; nová přechodná ustanovení
171/2018 Sb.
(k 1.12.2018)
mění § 3 odst. 3 písm. a) a přílohu č. 2; nová přechodná ustanovení
176/2019 Sb.
(k 31.7.2019)
mění § 70 odst. 1 a 2
255/2019 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 3
277/2019 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 73 - dosud neuvedeno
39/2020 Sb.
(k 3.3.2020)
mění přílohy č. 2, 4 a 5; nová přechodná ustanovení
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2020, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 17.2.2020. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
115/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění přílohu č. 3
117/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 45a
ve znění zák. č. 422/2020 Sb.
238/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
ruší § 59
336/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 3 odst. 3 písm. u)
527/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
vkládá § 8a a přílohu č. 6; mění § 13, § 28, § 46, § 49, § 58, § 60, § 62 a přílohu č. 4; nová přechodná ustanovení
527/2020 Sb.
(dnem nabytí účinnosti zák. o evidenci skutečných majitelů)
mění § 8a, § 46 odst. 2 a § 49 odst. 1 - dosud neuvedeno
540/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 45b
543/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 3
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen „živnost”) a kontrolu nad jejich dodržováním.
Živnost
§ 2
Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.
§ 3
(1) Živností není:
a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě,
b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory,2)
c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu,2a)
d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi,2b)
e) provádění archeologických výzkumů.2c)
(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob:
a) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů2d) , nelékařských zdravotnických pracovníků2e) při poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů,
b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat,3)
c) advokátů,4) notářů5a) a patentových zástupců,6) a soudních exekutorů6a)
d) soudních tlumočníků a soudních překladatelů7) ,
 
e) auditorů8) a daňových poradců,8a)
f) burzovních dohodců8b) ,
g) zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů9) a rozhodců při rozhodování majetkových sporů,9a)
h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,10)
i) autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři10a,
j) autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání10b) ,
k) auditorů bezpečnosti pozemních komunikací52) ,
l) zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci.
(3) Živností dále není:
a) činnost bank11) , poskytování platebních služeb11a) , vydávání elektronických peněz11a) , provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování11a) , směnárenská činnost11d) , činnost pojišťoven12) , zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů nebo akreditovaných osob podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění, penzijních fondů12a) , penzijních společností55) , spořitelních a úvěrních družstev12b) , komoditních burz8b) , organizátorů regulovaných trhů13b) , obchodníků s cennými papíry13b) a jejich vázaných zástupců13b) a činnost osob zabývajících se obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo zahraničního investičního fondu a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry13a) , činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního poradenství týkající se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem13b) a jejich vázaných zástupců13b) , činnost ratingových agentur13c) , činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů, činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr,
b) provozování hazardních her,
c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,15)
d) výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu,16)
e) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: