Obsah

 

 

Plná moc - vzor zdarma

Plná moc (pro fyzickou osobu)

Vzor ke stažení zdarma

 

Pan/Paní 

 

Jméno, příjmení: 

............................................................... 

RČ: 

............................................................... 

Trvale bytem: 

............................................................... 

(dále jen „zmocnitel“) 

 

 

tímto zmocňuje

 

Pan/Paní 

 

Jméno, příjmení: 

............................................................... 

RČ: 

............................................................... 

Trvale bytem: 

............................................................... 

(dále jen „zmocněnec“), 

 

 

aby jménem zmocnitele provedl tento právní úkon:

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

........................................................................................ (podrobný popis činnosti)

 

Plná moc se uděluje na dobu od jejího vystavení do ..........................

Zmocněnec je/není oprávněn přebírat za zmocnitele jakékoli finanční závazky.

Zmocněnec je/není ve stejném nebo užším rozsahu oprávněn zmocnit další osobu či osoby.

 

V ..............................., dne .................

Zmocnitel:.............................. (podpis)

Pan/Paní...............................................

 

Zmocnění přijímám v ........................ dne ....................:

Zmocněnec:.............................. (podpis)

Pan/Paní...............................................

 


 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: