Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 438

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.1.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 438

Mgr. Pavla Krejčí

[Osobní jednání a substituce]

Zástupce je povinen jednat především osobně. "Povinnost osobního jednání nevylučuje, že při jednání nemohou zástupci pomáhat pomocníci (např. odborní konzultanti), vlastní právní jednání však musí provést sám."1

Právo na pověření substituta

Zástupce (v tomto případě tzv. substituent) může pověřit dalšího zástupce (tzv. substituta), pokud:

  • - to umožňuje dohoda se zastoupeným nebo
  • - to umožňuje zvláštní právní předpis (např. zákon o advokacii) nebo
  • - to sice dohoda se zastoupeným výslovně neumožňuje, ale vyžaduje si to nezbytná potřeba.

Nicméně je třeba zdůraznit, že dohoda mezi zastoupeným a zástupcem může právo pověřit substituta zcela vyloučit. Tedy i pro případ nezbytné potřeby.

Nezbytná potřeba

Nezbytná potřeba k pověření substituta může být vyvolána jak subjektivními okolnostmi na straně zástupce (např. zástupce zjistí, že určitý úsek zastupování potřebuje speciální znalosti pro zastupování, kterými sám nedisponuje), tak i okolnostmi objektivními (např. nemoc zástupce). V takovém případě by se ale zástupce měl před pověřením substituta pokusit informovat zastoupeného o tom, že vznikly na jeho straně objektivní okolnosti, pro které není zástupce schopen vykonávat zastoupení sám. Zastoupený totiž spoléhá na to, že zástupce bude vykonávat zastoupení především osobně. Zastoupený se totiž může v takovém případě rozhodnout, že se nechá zastoupit jinou osobou, pokud zástupce není schopen zastoupení osobně vykonávat.

Aby tedy bylo splněno kritérium nutné potřeby, je nezbytné, aby zde nebyl dostatečný časový prostor, ve kterém by mohl o pověření substituta zástupce zastoupeného informovat, respektive aby nebylo v silách zástupce zastoupeného o pověření informovat. Pokud je v silách zástupce zastoupeného informovat o nutnosti pověření substituta a zástupce zastoupeného o nutnosti pověření substituta neinformuje, pak se jedná o porušení povinností zástupce ze zastoupení (následky viz dále).

Pověření dalšího substituta

Substitut již dále nesmí pověřit dalšího substituta, ledaže by to bylo smluvními stranami ujednáno nebo to připouštěl zákon. Pokud by substituta vykonával například advokát, pak by i v takovém případě mohl pověřit zastupováním v souladu s § 26 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jiného advokáta nebo pro jednotlivé úkony též zaměstnance nebo advokátního koncipienta.

Jednání substituta; substituční plná moc

Substitut jedná přímo za zastoupeného, práva a povinnosti z právního jednání "ustanoveného substituta vznikají nikoliv prvému zástupci, nýbrž přímo zastoupenému".2 Substitut se vůči třetím osobám prokazuje substituční plnou mocí, kterou mu udělil první zástupce. Substituční plná moc musí mít minimálně stejnou formu, jakou musí podle zákona splňovat plná moc udělovaná zastoupeným prvnímu zástupci (§ 441 odst. 2). V případě, že by plná moc byla udělena v jiné formě, než je vyžadováno zákonem, pak platí, že substitut "nejedná v zastoupení zastoupeného, ale jedná vlastním jménem (§ 436 odst. 1). I v tomto případě však zmocnitel a zřejmě i přímý zmocněnec může bez zbytečného odkladu schválit jednání substituta, vada zmocnění se tím dodatečně


 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: