Input:

Vzor s výkladem - Odvolání plné moci dle § 448 NOZ - zmocnitel i zmocněnec fyzická osoba

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2
Vzor s výkladem - Odvolání plné moci dle § 448 NOZ – zmocnitel i zmocněnec fyzická osoba

Vzor s výkladem - Odvolání plné moci podle § 448 NOZ - zmocnitel i zmocněnec fyzická osoba

 

Odvolání generální plné moci

 

Já, níže podepsaný Jaroslav Dvořák, r. č. 830515/7789, trvale bytem Za Zálesím 258, 182 00 Praha 8,

 

tímto odvolávám generální plnou moc ze dne ...................., kterou jsem Vás, paní Irenu Svobodovou, r. č. 865624/1287, trvale bytem Kliklá 15, 110 02 Praha 1, zmocnil k mému zastupování mým jménem v plném rozsahu, ke konání všech právních úkonů, kromě těch, které ze zákona nebo z jiných obecně závazných právních předpisů vyžadují zvláštní plnou moc.

 

 

 

V .................................... dne ................

 

 

 

.....................................................

Jaroslav Dvořák

 

 

 

Výklad:

 

Pro odvolání zmocnění se nevyžaduje písemná forma, nicméně povinnost písemné formy si mohou strany sjednat ve smlouvě o plné moci. Zmocnění lze odvolat z jakéhokoliv důvodu, ledaže si strany ve smlouvě o plné moci sjednají důvody, pro


 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: