Obsah

 

 

Občanský zákoník s výkladem

Důvody vzniku nového občanského zákoníku

Smyslem nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) bylo sjednocení soukroměprávních vztahů v jednom kodexu. Věděli jste například, že vznikem a účinností nového občanského zákoníku pozbylo platnosti celkem více než 100 právních předpisů, mj. zákon o rodině nebo zákon o vlastnictví bytů?

Zákon č. 89/2012 Sb., zákon občanský zákoník, je účinný od 1. 1. 2014.

Nový občanský zákoník (dále použita i zkratka NOZ) je rozdělen do 5 částí:

 • Obecná část (ta zahrnuje mj. i hlavu III, definující zastoupení a plnou moc)
 • Rodinné právo
 • Absolutní majetková práva
 • Relativní majetková práva
 • Ustanovení společná, přechodná a závěrečná.

K čemu slouží výklad občanského zákoníku?

Jelikož je v občanském zákoníku použit specifický, právní jazyk a některé paragrafy mohou být pro jejich čtenáře víceznačné, připravili jsme odborný výklad občanského zákoníku. Ten Vám pomůže snáze pochopit jednotlivé paragrafy tak, aby nemohlo dojít k omylu.

Už jen samotné slovo zákon ve srovnání se slovem právní předpis. Mezi tyto dva pojmy nemůžeme dát rovnítko. Zákon je právním předpisem, ale právním předpisem může kromě zákona být např. vyhláška, nařízení vlády apod.

A ačkoliv se tvůrci nového občanského zákoníku snažili jej zpět co nejvíce "počeštit", zahrnuje i tak několik cizích slov, jejichž významu ale uživatelé snadno porozumí.

Výklad sice připravili opět právníci, ale s důrazem na maximální srozumitelnost a použitelnost v běžné praxi.

V on-line publikaci Zastoupení a plná moc - Výklad a vzory dle občanského zákoníku naleznete okomentované tyto části občanského zákoníku:

 • Část první - Obecná část
  • Hlava III - Zastoupení
   • Díl I Všeobecná ustanovaní (zahrnuje § 436 až § 440)
   • Díl II Smluvní zastoupení
    • Oddíl I Obecná ustanovení (§ 441 až § 449)
    • Oddíl II Prokura (§ 450 až § 456)
   • Díl III Zákonné zastoupení a opatrovnictví
    • Oddíl I Obecná ustanovaníí (§ 457 až § 464)
    • Oddíl II Opatrnovnictví člověka (§ 466 až § 470)
    • Oddíl III Opatrovnictví právnické osoby (§ 486 až § 488)

Ukázka výkladu paragrafu 439 zde.

Výhody on-line publikace Zastoupení a plná moc

Pro předplatitele on-line publikace představuje tato odborná databáze šikovného pomocníka s mnoha praktickými přínosy.

 • aktuální znění vybraných částí občanského zákoníku máte vždy po ruce i s odborným výkladem pro Vaše snazší pochopení
 • vzory plné moci v několika variantách ke stažení ke formátu, který umožňuje úpravu formuláře, uložení a tisk
 • provázanost s aktuálním znění zákona a hypertextové odkazy do jiných částí občanského zákoníku
 • snadné vyhledávání - publikace funguje jako vyhledavač - stačí do horního vyhledávacího okna zadat hledaný výraz a publikace Vám zobrazí všechny části, ve kterých je daný výraz obsažen
  vyhledávání na portále usnadní inteligentní vyhledavač
 • přístupnost on-line knihy odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení

Potřebujete pracovat i s dalšími částmi občanského zákoníku, které se týkají i jiných oblastí než je zastoupení a plná moc? Připravili jsme pro Vás Nový OBČANSKÝ ZÁKONÍK s komentářem.
Tato praktická on-line publikace obsahuje:

 • úplné aktuální znění občanského zákoníku a jeho částečný komentář
  • komentáře jednotlivých paragrafů jsou doplněny příklady, na kterých naši autoři upozorňují na možné sporné situace z praxe
 • plná znění souvisejících právních předpisů
 • možnost fulltextového vyhledávání
 • průběžná aktualizace textů a doplňování komentářů

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: