Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 442

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.2.1.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 442

Mgr. Pavla Krejčí

[Odvolání zmocnění]

V souladu s § 448 odst. 1 může zmocnitel zmocnění kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodu. Odvoláním zmocnění dochází k zániku zmocnění.

Právo omezit odvolání plné moci

V souladu s komentovaným ustanovením se zmocněnec a zastoupený mohou dohodnout na omezení práva odvolat plnou moc. To je novinkou oproti právní úpravě platné do 31. 12. 2013, kdy v § 33 odst. 3 ObčZ bylo stanoveno, že se zmocněnec nemohl platně vzdát práva plnou moc kdykoliv odvolat. Důvodem takové dohody může být "zájem na stabilitě, trvalosti zmocnění".1 Podle komentovaného ustanovení si strany mohou sjednat důvody, pro které lze zmocnění odvolat. V takovém případě nebude možné plnou moc odvolat z jiných důvodů.

Limity dohody o omezení odvolání plné moci

Tato dohoda má však své limity, které je třeba spatřovat zejména v:

  • - § 1 odst. 2, který zakazuje ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti,
  • - v § 437, pokud by se zájmy zastoupeného a zástupce dostaly do vzájemného rozporu,
  • - existenci zvlášť závažných důvodů pro odvolání plné moci – zde bude záležet na posouzení konkrétních okolností jednotlivého případu. "Zvlášť závažnými důvody pro odvolání budou případy, kdy dojde k podstatné změně okolností a na zmocněnci nebude možné rozumně požadovat, aby si zmocnění ponechal. (...) Dále půjde o případy, kdy zmocněnec nebude postupovat poctivě a pečlivě dle svých schopností, v souladu se zájmy a pokyny zmocnitele či pokud bude porušovat povinnosti příkaze uložené mu smlouvou

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: