Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 449

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.2.1.9
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 449

Mgr. Pavla Krejčí

[Povinnosti zmocněnce po zániku zmocnění]

K odst. 1

Neodkladné úkony

Komentované ustanovení ukládá povinnost zmocněnci v případě, že zemře zmocnitel nebo vypoví-li zmocněnec zmocnění, učinit ještě takzvané neodkladné jednání; tedy takové jednání, které nesnese odkladu ("úkony, z jejichž povahy vyplývá, že je nemůže vykonat zmocnitel, takže by mu, resp. jeho právnímu nástupci, mohla vzniknout újma na jejich právech"1).

Komentované ustanovení stanoví povinnost vykonat neodkladné jednání pouze v případě zániku zmocnění smrtí zmocnitele nebo výpovědí zmocnění ze strany zmocněnce. Zvláštní právní úprava

Dokument je součástí sekce pro předplatitele. Celý text tohoto dokumentu si můžete také jednorázově stáhnout z našeho portálu Vzorovedokumenty.cz.
+ 420 222 539 333 strykova@dashofer.cz

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: