Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 455

1.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.2.2.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 455

Mgr. Pavla Krejčí

[Podepisování prokuristy]

Podepisování prokuristy

Prokurista se podepisuje při zastupování podnikatele tak, že k firmě podnikatele připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. Pokud by byla prokura udělena pouze pro jednotlivou pobočku nebo jeden z více závodů, musí prokurista také připojit údaj označující pobočku nebo obchodní závod. Dodatek označující prokuru může mít různou formu, zpravidla se výslovně uvádí "prokurista", "in procura" "per procura" nebo zkratky "Ppa", "ppr" nebo "p.p." apod.

Správně tedy podepsání písemného právního úkonu prokuristou vypadá např. následovně:

ABC a. s.

Jan Novák, prokurista

"Ustanovení o podepisování prokuristy má instruktivní povahu, porušení pravidla (pozn. uvést dodatek o prokuře) nemůže vést ke zmaření zastoupení nebo k neplatnosti právního jednání, plyne-li u okolností, že je právně jednáno v zastoupení (§ 163 NOZ)."1 Na druhou stranu ovšem nebyla judikatura soudů v tomto směru vždy jednotná, o čemž svědčí rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 5 Cmo 307/94, který rozhodl, že "součástí podpisu prokuristy je vždy doložka prokuristy. Bez této doložky se nejedná o podpis prokuristy, přičemž nestačí skutečnost, že prokurista je řádně zapsán do obchodního rejstříku. Přesto může tento podpis podnikatele zavazovat, byl-li podepsaný oprávněn jednat za něj i z jiného důvodu." Následně byl tento názor překonán rozsudkem Vrchního soudu v Praze


 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: