Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 458

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.3.1.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 458

Mgr. Pavla Krejčí

[Omezení zákonného zástupce a opatrovníka]

Účel zákonného zastoupení a opatrovnictví

V rámci realizace zástupčího oprávnění musí opatrovník či zákonný zástupce sledovat hlavní účel zastoupení, kterým je v souladu s § 457 ochrana zájmů zastoupeného a naplňování jeho práv. Při plnění povinností musí opatrovník v souladu s § 467 dbát opatrovancových názorů; pokud ovšem tyto názory nejsou v souladu se zájmy opatrovance, pak jimi opatrovník není vázán. Podobně je tomu u zákonného zástupce; dítě má právo si vytvořit o dané záležitosti vlastní názor a sdělit ho zákonnému zástupci (§ 875 odst. 2). Názoru dítěte musí být věnována patřičná pozornost a při rozhodování musí být brán rodiči v úvahu. Obdobně jako u opatrovance však rodiče musejí sledovat především zájmy dítěte. Jak opatrovník, tak i zákonný zástupce tedy nemusejí názor zastoupeného respektovat (musejí k němu pouze přihlížet).

Rozsah zástupčího oprávnění

Rozsah zastoupení (rozsah právních jednání, které může zákonný zástupce či opatrovník činit jménem zastoupeného) je stanoven u:

  • - opatrovnictví – rozhodnutím soudu a dále zákonem,
  • - zákonného zastoupení – zákonem.

V případě překročení zástupčího oprávnění se bude postupovat podle § 440.

Komentované ustanovení však obsahuje výčet právních jednání, která není zákonný zástupce ani opatrovník oprávněn jménem zastupovaného činit, a to ani tehdy, pokud není vyloučení zastoupení při těchto jednáních výslovně uvedeno v rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka.

Jedná se o:

  1. záležitosti týkající se vzniku a zániku manželství,
  2. záležitosti týkající se výkonu rodičovských povinností a práv,

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: