Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 464

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.3.1.8
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 464

Mgr. Pavla Krejčí

[Počet opatrovníků]

Opatrovník osoby

Ustanovení je aplikovatelné pouze na opatrovnictví. Zastoupený může mít pouze jednoho opatrovníka (tzv. opatrovník osoby), který z podstaty opatrovnictví "neprojevuje vůli zastoupeného, nýbrž svou vlastní vůli. Je logické, že opatrovník projevuje vůli vlastní a nikoli vůli zastoupené osoby, neboť této je opatrovník ustanoven právě z toho důvodu, že není, např. právě vzhledem k věku, schopna kvalifikovaně projevit vůli vlastní, neboť nemá plnou způsobilost k právním úkonům (pozn. svéprávnost)" (Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 3658/2008 ze dne 21. 10. 2008). V případě, že by měl zastoupený opatrovníků více, vedlo by to k právní nejistotě.

Jmenování opatrovníků pro správu jmění

Výjimku tvoří správa jmění zastoupeného, u kterého zákon umožňuje jmenování více opatrovníků zároveň. Opatrovník pro správu jmění může být jmenován pro správu celého jmění nebo jeho části. Je tomu tak proto, že správa některých částí jmění může vyžadovat zvláštní odborné schopnosti. Pokud má být opatrovník pro správu jmění jmenován člověku, je třeba respektovat § 470, který stanoví, že pokud si někdo opatří správce jmění sám, nelze mu jmenovat opatrovníka pro správu jmění (zákon zároveň určuje výjimky, kdy toto pravidlo neplatí).

Pokud se soud rozhodne, že jmenuje opatrovanci více opatrovníků pro správu jmění, pak většinou určí, ve kterých záležitostech je ten který opatrovník způsobilý za opatrovance jednat samostatně. Pokud soud toto neurčí, pak platí, že opatrovníci jsou povinni jednat pouze společně. Jedná se o zvláštní právní úpravu k § 439, která se neuplatní. Soud může oprávnění opatrovníků i různě zkombinovat – tedy pro některé záležitosti může určit, že mohou opatrovníci jednat samostatně a pro některé může určit povinnost společného jednání.

Překročení zástupčího jednání

V případě, že by požadovaný způsob jednání nebyl dodržen (např. by jednal pouze jeden opatrovník namísto dvou), musela by se daná situace řešit v souladu s § 440, tedy ustanoveními při překročení zástupčího jednání.

Neshoda


 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: