Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 468

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.3.2.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 468

Mgr. Pavla Krejčí

[Důsledky smrti nebo odvolání opatrovníka]

Zánik opatrovnictví

Komentované ustanovení stanoví důsledky smrti nebo odvolání opatrovníka. Ani smrtí opatrovníka ani jeho odvoláním totiž opatrovnictví nekončí, pokud jeho potřeba i nadále trvá (§ 465). O zániku opatrovnictví by musel rozhodnout soud, a to z důvodů, že pominuly důvody, pro které bylo opatrovnictví nezbytné. Opatrovnictví zaniká též smrtí opatrovance.

Odvolání opatrovníka

K odvolání opatrovníka může dojít z důvodů, že:

  • - opatrovník požádá o odvolání z funkce (§ 463 odst. 2) nebo
  • - opatrovníka odvolá soud v případě, že opatrovník neplní své povinnosti (§ 463 odst. 2),
  • - opatrovník přestane být pro výkon funkce způsobilý – přestane splňovat podmínky, které jsou pro výkon funkce opatrovníka požadovány zákonem (např. svéprávnost, zájmy opatrovníka se dostanou do stálého rozporu se zájmy opatrovance apod.).

Pokud soud opatrovníka odvolá, je zároveň povinen jmenovat nového opatrovníka (§ 463 odst. 2). To se však nemusí soudu vždy povést (např. osoba, která se má stát opatrovníkem, není přítomna, aby mohla vyslovit souhlas se svým jmenováním) a nový opatrovník může být jmenován později. Do doby jmenování nového opatrovníka by tak byla ohrožena práva opatrovance nebo veřejný zájem, pro který byl opatrovník do funkce jmenován (§ 465). Stejná situace by nastala v případě smrti opatrovníka.

Veřejný opatrovník

V mezidobí tak nastupuje ze zákona bez rozhodnutí soudu do funkce opatrovníka takzvaný veřejný opatrovník (§ 471 odst. 3). Nemůže tak nastat situace, kdy


 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: