Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 470

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.3.2.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 470

Mgr. Pavla Krejčí

[Správce jmění]

Ustanovení opatrovníka, který byl měl na starosti správu jmění opatrovance (§ 464), je možné pouze za předpokladu, že si opatrovanec neopatřil správce svého jmění sám. "Z hlediska možných způsobů, jak docílit správy svého jmění, se nabízí především předběžné prohlášení (§ 38) a prokura, ale zřejmě i zmocnění ke správě jmění nebo jeho části ve smyslu § 441 až 449."1

Opatrovanec musí správce určit v době, kdy je svéprávný nebo určení správce nebrání jiná překážka (např. veřejný zájem).

Rozsah správy jmění

Rozsah správy jmění opatrovance je vymezen smluvně – rozhodná je dohoda opatrovance a správce jmění. Z tohoto důvodu se nemusí správa jmění vztahovat na veškerý majetek opatrovance; v takovém případě je třeba, aby správu zbývající části jmění vykonával obecný opatrovník nebo opatrovník pro správu jmění. Soud v rozhodnutí o jmenování obecného opatrovníka nebo opatrovníka pro správu jmění vymezí rozsah opatrovníkových práv a povinností (§ 463); pokud tedy má opatrovanec správce jmění, musí soud v rozsahu, na které se správa jmění správcem vztahuje, omezit práva obecného opatrovníka.

Postavení správce jmění

Pokud soud rozhodne o opatrovnictví člověka, správce jmění pak již nevykonává "jen vůli zastoupeného, ale uskutečňuje i vlastní představu o jednání v zájmu zastoupeného, což je charakteristickým rysem nikoli smluvního zastoupení, ale opatrovnictví".2 Analogicky by se na něj měla vztahovat podobná práva a povinnosti jako na opatrovníka (např. v případě střetu zájmů bude jmenován kolizní opatrovník, povinnost vyžádat si souhlas soudu, pokud by se nejednalo o běžnou záležitost, apod.).

Zánik správy

Pokud:

  1. odmítne správce jmění jednat ve prospěch zastoupeného,
  2. zanedbává správce jmění své povinnosti,
  3. správce jmění nemůže jmění spravovat (brání mu v tom nějaká překážka),

pak může rozhodnout soud, že správce jmění není nadále oprávněn správu jmění vykonávat a že správa jmění přechází na obecného opatrovníka nebo na opatrovníka pro správu jmění. Soud tak může učinit i ve vztahu pouze k některé části jmění zastoupeného (např.


 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: