Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 474

1.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.3.2.8.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 474

Mgr. Pavla Krejčí

[Počet členů a rozhodování opatrovnické rady]

Komentované ustanovení určuje:

a) minimální počet členů opatrovnické rady,

b) pravidla pro přijímání rozhodování.

Počet členů opatrovnické rady

Ad a) Opatrovnická rada musí mít minimálně tři členy, jinak nelze opatrovnickou radu zřídit. Pokud nelze opatrovnickou radu zřídit pro nezájem dostatečného počtu osob uvedených v § 472 odst. 1 nebo z jiných podobných důvodů, může soud na základě některé osoby uvedené v § 472 odst. 1 rozhodnout, že působnost opatrovnické rady bude vykonávat jen jedna z těchto osob (§ 482). Pokud by ani takovýto postup nebyl možný, schvaluje opatření opatrovníka stran opatrovance nebo jeho jmění namísto opatrovnické rady soud.

Podobným způsobem se bude postupovat, pokud by počet členů opatrovnické rady klesl pod zákonem stanovený minimální počet (např. z důvodu úmrtí nebo odstoupení člena opatrovnické rady) a pokud se nepodaří zvolit dalšího člena opatrovnické rady (viz výklad k § 477).

Předseda opatrovnické rady

Členové opatrovnické rady volí ze svého středu předsedu opatrovnické rady. Ten má některé zvláštní povinnosti:

  • - při zániku funkce člena opatrovnické rady má spolu s opatrovníkem povinnost zařídit volbu nového člena opatrovnické

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: