Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 475

1.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.3.2.8.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 475

Mgr. Pavla Krejčí

[Zápis o volbě členů opatrovnické rady]

Schůze, na níž dochází k volbě členů opatrovnické rady (§ 472 odst. 1), musí určit zapisovatele, který vyhotoví zápis o volbě členů opatrovnické rady a náhradníků. Zapisovatel nemusí být ani účastníkem schůze (§ 472 odst. 2), který je oprávněn volit opatrovnickou radu, ale může se jednat o osobu mimo okruh účastníků schůze.

Obsah zápisu

Zápis musí minimálně obsahovat:

−kdy se schůze konala,

−kdo byl na schůzi přítomen (myšleno osoby podle § 472 odst. 2),

−kdo byl zvolen zapisovatelem,

−kdo byl zvolen členem opatrovnické rady a náhradníkem,

−kolika hlasy byli jednotlivé osoby zvoleny,

−zda proti průběhu jednání někdo protestoval a z jakého důvodu.

"Mezi další, v komentovaném ustanovení neuvedené, a proto fakultativní náležitosti, je možné řadit záznam o vztahu jednotlivých zvolených členů opatrovnické rady a případně náhradníků k opatrovanci tak, aby mohlo být posouzeno, zda požadavek paritního zastoupení osob vypočtených v § 472 byl zachován."1

K zápisu by dále měla být podle našeho názoru připojena listina přítomných na schůzi a zápis by měl být podepsán zapisovatelem.

S ohledem na skutečnost, že výkon člena opatrovnické rady je dobrovolný, mohou přímo v zápise členové opatrovnické rady též vyjádřit svůj souhlas se zvolením a podepsat jej.

Protest

Účastnici schůze mohou


 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: