Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 479

1.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.3.2.8.8
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 479

Mgr. Pavla Krejčí

[Zasedání opatrovnické rady]

Komentované ustanovení upravuje:

−v odst. 1 – obligatorní body pravidelného zasedání opatrovnické rady,

−v odst. 2 – postup při změně výše odměny opatrovníka,

−v odst. 3 – postup pro podání návrhu na zrušení opatrovnictví nebo na odvolání opatrovníka a jeho nahrazení jinou osobou.

K odst. 1 – obligatorní body pravidelného zasedání opatrovnické rady

V souladu s ustanovením § 478 se musí zasedání opatrovnické rady konat nejméně jednou za rok, přičemž odstavec 1 komentovaného ustanovení obsahuje obligatorní body tohoto zasedání, kterými jsou:

−projednání zprávy opatrovníka o jeho činnosti v záležitostech opatrovance,

−vyjádření k soupisu jmění opatrovance a k vyúčtování správy podle § 485,

−vyjádření k vyúčtování případné odměny opatrovníka za správu jmění.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že opatrovník, který spravuje jmění opatrovance, musí před zasedáním opatrovnické rady provést v souladu s § 485 vyúčtování správy jmění. Řádné vyúčtování je opatrovník povinen předložit opatrovnické radě nejpozději do každého 30. června, pokud se s opatrovnickou radou nedohodne na dřívějším termínu vyúčtování. Pokud mezi opatrovnickou radou a opatrovníkem neexistuje dohoda o dřívějším předložení řádného vyúčtování nebo opatrovník řádné vyúčtování nepředloží dříve dobrovolně, zasedání opatrovnické rady se nemůže konat dříve než 1. července.

Vedle výše uvedených obligatorních bodů může opatrovnická rada projednávat na svém zasedání také další záležitosti, a to zejména ty, které jsou uvedeny v § 480 a § 483 nebo v dalších ustanoveních zákona.

K odst. 2 – postup při změně výše odměny opatrovníka

Opatrovník nemůže od opatrovance požadovat odměnu za zastoupení a ani náklady spojené se zastoupením. "Pokud však zákonný zástupce nebo opatrovník současně spravuje jmění zastoupeného a v rámci této správy musí postupovat s péčí řádného hospodáře, provádět soupis jmění a předkládat pravidelná vyúčtování, jevilo by se neposkytnutí odměny jako krajně nespravedlivé."1 Výjimku proto tvoří správa jmění zastoupeného, kde může odměnu za zastoupení přiznat soud.

Kritéria, podle kterých se stanovuje výše odměny opatrovníka, jsou uvedena v § 462. O výši odměny rozhoduje soud. Pokud opatrovnická rada z nějakých důvodů dospěje k závěru, že stanovená odměna opatrovníka neodpovídá kritériím uvedeným v § 462 (je lhostejné, zda je příliš nízká či příliš vysoká), má právo rozhodnout o tom, že pověří jednoho ze svých členů k podání návrhu, aby soud rozhodl o změně výše odměny opatrovníka. O tomto návrhu hlasuje opatrovnická rada většinově. Aktivně legitimovanou osobou k podání návrhu je pak pověřený člen opatrovnické rady, který podává návrh nikoliv v zastoupení opatrovnické rady


 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: