Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 482

1.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.3.2.8.11
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 482

Mgr. Pavla Krejčí

[Výkon působnosti opatrovnické rady v případě její neexistence]

"Komentované ustanovení zakládá jakýsi institut substituta opatrovnické rady, který sice opatrovnickou radou ve smyslu předcházejících ustanovení není, ale vykonává její působnost."1 "Role opatrovnické rady je v nově uzákoněném systému opatrovnictví člověka natolik nezastupitelná, že její úlohu v případě, že není zřízena, musí převzít konkrétní osoba, a není-li takové osoby, soud."2

Podle komentovaného ustanovení platí, že pokud nelze opatrovnickou radu zřídit pro nezájem dostatečného počtu osob uvedených v ustanovení § 472 odst. 1 nebo z jiných obdobných důvodů, může soud rozhodnout, že působnost opatrovnické rady bude vykonávat jedna osoba, a tuto osobu jmenovat.

Zřízení opatrovnické rady má samozřejmě vždy přednost. Může se však stát, že nebude existovat dostatečný počet osob definovaných v § 472 odst. 1, které by se účastnily ustavující schůze opatrovnické rady, když zákon vyžaduje minimální účast pěti osob (§ 472 odst. 2) nebo nebude existovat dostatečný počet osob ochotných vykonávat funkci člena opatrovnické rady, když zákon vyžaduje minimální počet tří osob (§ 474). Postupu podle komentovaného ustanovení nebude jistě bránit ani situace, kdy z důvodu poklesu povinného počtu osob opatrovnické rady dojde k zániku opatrovnické rady; soud bude moci jistě postupovat podle komentovaného ustanovení (pokud bude podán příslušný návrh), a než se sejde nová schůze k ustanovení opatrovnické rady, provizorně jmenovat na návrh osobu, která bude působnost opatrovnické rady vykonávat.

Osoby oprávněné podat návrh

Soud tak může v souladu s komentovaným ustanovením a v souladu s § 49 odst. 1 ZŘS učinit pouze na návrh osoby, která může být účastníkem schůze k ustavení opatrovnické rady podle § 472 odst. 1, tedy na návrh:

−každé osoby opatrovanci blízké,

−přítele opatrovance.

Je nelogické, že návrh na jmenování osoby, která bude vykonávat působnost opatrovnické rady, nemůže podat sám opatrovanec, když právě jeho práv se toto opatření nejvíce dotýká. Stejně tak nemůže tento návrh podat právnická osoba, jejíž hlavní činnost spočívá v péči o osoby se zdravotním postižením a ochraně jejich zájmů, která má jinak podle § 484 odst. 1 právo navrhnout, aby byla svolána schůze k ustanovení opatrovnické rady. Zahájení řízení ex lege také není možné.

Osoba vykonávající působnost opatrovnické rady

Ačkoliv tak § 46 odst. 1 ZŘS nevyznívá, platí, že návrh na vydání soudního rozhodnutí o tom, že působnost opatrovnické rady bude vykonávat pouze jedna osoba, nemusí podávat osoba, která


 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: