Input:

Vzor s výkladem - Generální plná moc dle § 441 NOZ - zmocnitel i zmocněnec fyzická osoba

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1
Vzor s výkladem - Generální plná moc dle § 441 NOZ - zmocnitel i zmocněnec fyzická osoba

Mgr. Pavla Krejčí

Já, níže podepsaný Jaroslav Dvořák, r. č. 831205/7789, trvale bytem Za Zálesím 258, 182 00 Praha 8 (zmocnitel),

zmocňuji tímto

paní Irenu Svobodovou, r. č. 865614/1287, trvale bytem Kliklá 15, 110 02 Praha 1 (zmocněnec),

k tomu, aby mě v plném (generálním) rozsahu zastupovala a bez jakýchkoliv omezení činila veškeré právní jednání za mne mým jménem. Tato generální plná moc se nevztahuje na právní jednání, které vyžadují ze zákona nebo z jiných obecně závazných právních předpisů zvláštní plnou moc.

Tuto plnou moc uděluji na dobu neurčitou.

V .................................... dne ....................

.....................................................

Jaroslav Dvořák

Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám.


 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: