Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 457

1.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.3.1.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 457

Mgr. Pavla Krejčí

[Účel zákonného zastoupení a opatrovnictví]

Právní úprava

Komentované ustanovení obsahuje základní výkladové pravidlo ve vztahu k zákonnému zastoupení a opatrovnictví. Spolu s § 458 až § 464 spadá do obecných ustanovení, která jsou společná jak pro zákonné zastoupení, tak i pro opatrovnictví. Na zákonné zastoupení a opatrovnictví jsou dále aplikovatelná ustanovení § 436 až § 440, která obsahují obecná pravidla ve vztahu ke všem typům zastoupení (tedy i k zastoupení smluvnímu). Obecná ustanovení jsou samozřejmě aplikovatelná pouze tehdy, pokud zvláštní právní úprava nestanoví něco jiného.

Zákonné zastoupení x opatrovnictví

Zákonné zastoupení připadá v úvahu ve vztahu k nezletilému, který není plně svéprávný (§ 892). Zákonné zastoupení vzniká přímo ze zákona. Naopak ke vzniku opatrovnictví je třeba rozhodnutí soudu (§ 456 a § 486). Jak zákonné zastoupení, tak i opatrovnictví je zastoupením přímým; práva a povinnosti z něho tedy vznikají přímo zastoupenému (viz komentář k § 436). Z jednání zákonného zástupce či opatrovníka však musí být zjevné, že jednají jménem zastoupeného. Pokud to z jednání zákonného zástupce či opatrovníka zřejmé není, pak vznikají práva a povinnosti zákonnému zástupci či opatrovníku a nikoliv zastoupenému (viz komentář k § 436).

Princip zvýšené ochrany zastoupeného

Komentované ustanovení vyjadřuje princip zvýšené ochrany zastoupeného. Jeho optikou je třeba vykládat všechna ostatní ustanovení týkající se zákonného ustanovení a opatrovnictví a při jejich výkladu sledovat především zájmy zastoupeného jako osoby, která není schopna hájit svá práva sama. Optikou tohoto ustanovení je pak třeba pohlížet na právní jednání činěná zákonným zástupcem a opatrovníkem. Pokud by opatrovník či zákonný zástupce při zastoupení nesledovali zájmy zastoupeného, museli by zastoupenému uhradit vzniklou škodu. V určitých případech by přicházela v úvahu i neplatnost či zdánlivost právního jednání (např. v případě střetu zájmu zákonného zástupce a opatrovníka se zájmem zastoupeného, kdy nebude zastoupenému jmenován kolizní opatrovník). Bude však záležet na okolnostech konkrétního případu.

V tomto ohledu se neshodujeme s názory uvedenými v komentářích


 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: