Input:

Vzor s výkladem - Plná moc pro zastupování před Ústavním soudem podle § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

1.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.1
Vzor s výkladem – Plná moc pro zastupování před Ústavním soudem podle § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

Mgr. Pavla Krejčí

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný

Libor Jakoubek

narozen 21. června 1975

trvale bytem Letní 351, Brno, PSČ 602 00

(dále jen "klient")

tímto uzavírám smlouvu o právní pomoci a zároveň zplnomocňuji

Mgr. Janu Málkovou

advokátku se sídlem Matějkova 23, Brno, PSČ 602 00,

aby mne zastupovala před Ústavním soudem ve věci ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího soudu čj. 33 Cdo 568/2016 ze dne 15. 4. 2018 a dále ve veškerých záležitostech s tímto souvisejícími.

Tímto souhlasím, aby zmocněná advokátka se v rámci svého pověření dala zastoupit jiným advokátem.

Tuto plnou moc a smlouvu o právním zastoupení


 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: